masthead-image

Vierogenprincipe

In een sfeer van veiligheid, geborgenheid en vertrouwen kunnen de kinderen zich bij de Bereboot optimaal ontwikkelen. Veilige ruimtes en het naleven van het vierogenprincipe is voor ons vanzelfsprekend: op de Bereboot werken zoveel mogelijk twee personen tegelijk op een groep, zodat er altijd iemand mee kan kijken en mee kan luisteren. Als er maar een leidster op de groep is, wordt deze waar mogelijk ondersteund door stagiaires of vrijwilligsters. Het samenvoegen van groepen `s ochtends en `s avonds en de ramen tussen de groepen zorgen ervoor, dat een tweede persoon altijd mee kan kijken.