masthead-image

Privacy

Ttijdens de periode dat een kind gebruik maakt van de opvang worden diverse gegevens vastgelegd (wachtlijstregistratie, kindregistratie, klachtenregistratie, financiële en administratieve registratie). Kinderdagverblijf De Bereboot gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar klanten en personeel. Hierbij wordt voldaan aan de Algemene Verordening gegevensbescherming. Dat betekent dat alle persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt worden. Meer weten over het privacybeleid? Lees het hier.