masthead-image

Ouderparticipatie

Jan Peeters onderscheidt vier manieren van ouderparticipatie. Deze zijn gebaseerd op de vier rollen die ouders willen spelen bij de opvang: meeleven, meedoen, meedenken en meebeslissen. Lees hier meer over de theorie van Jan Peeters.

De visie van de Bereboot is, om ouders de ruimte te geven om alle vier rollen te kunnen vervullen. In het pedagogisch beleid is dit als volgt opgenomen: Meeleven: Gedurende een hele of halve dag neemt het kinderdagverblijf de zorg voor en opvoeding van kinderen over van ouders of verzorgers. Het kinderdagverblijf vormt samen met hen een pedagogisch partnerschap. De samenwerking is gebaseerd op respect, gelijkwaardigheid en ruimte voor inbreng. Het kinderdagverblijf zet zich in voor  een open en transparante communicatie met ouders en verzorgers. Ouders kunnen de belevenissen van hun kind via Facebook volgen en in de maandelijkse nieuwsbrief worden ouders op de hoogte gehouden van algemene ontwikkelingen in het kinderdagverblijf. Alle foto`s die op het kinderdagverblijf gemaakt worden, staan op de site en kunnen door ouders gedownload worden. Meedenken en meebeslissen: De mening en ideeën van ouders zijn welkom en kunnen in een persoonlijk gesprek kenbaar gemaakt worden. Het advies en de mening van de oudercommisie worden als verrijking gezien en serieus genomen. Ouders krijgen op verschillende momenten tijdens de opvangperiode van het kind een link via mail opgestuurd om een vragenlijst van het platform kinderopvang.tevreden.nl in te vullen. Meedoen: ouders krijgen regelmatig de gelegenheid om samen met hun kind mee te doen met activiteiten.