masthead-image

Logopedische ondersteuning

Het is bekend dat een goede spraak- / taalontwikkeling op vroege leeftijd van groot belang is voor de totale ontwikkeling van het kind en ook voor het latere leerproces. Het tijdig opsporen en begeleiden van een spraak- / taalontwikkeling die niet naar verwachting verloopt, is daarom belangrijk. Wij volgen de spraak- en taalontwikkeling van uw kind op de voet. Met drie jaar wordt uw kind gescreend op de spraak- en taalontwikkeling en in samenwerking met een logopediste wordt gekeken of de ontwikkeling naar verwachting verloopt of extra ondersteuning wenselijk of nodig is. 

Lees hier de tien gouden tips van de logopediste voor ouders voor het voeren van gesprekken met peuters en spelenderwijs leren van woorden.