masthead-image

Kindvolgsysteem

Met behulp van ons kindvolgsysteem volgen wij de ontwikkeling van uw kind systematisch. Zo kunnen wij rekening houden met en inspelen op de verschillen van kinderen.

De leidsters volgen en registreren de ontwikkeling van het kind gedurende de hele periode dat het kind op de Bereboot is. Elk kind krijgt bij de plaatsing een zogenaamd volgboekje. Daarin wordt met behulp van de methodiek Kijk! de ontwikkeling van het kind op alle ontwikkelingsgebieden in kaart gebracht. Vanaf 1,5 jaar krijgt u jaarlijks een een verslag van de bevindingen aangeboden.