045 528 21 85 info@kdvdebereboot.nl

Vierogenprincipe

Vierogenprincipe

KDV De Bereboot

In een sfeer van veiligheid, geborgenheid en vertrouwen kunnen de kinderen zich bij De Bereboot optimaal ontwikkelen. Vaste gezichten, veilige ruimtes en het naleven van het vierogenprincipe zijn voor ons vanzelfsprekend: op De Bereboot werken we zoveel mogelijk met minimaal twee personen tegelijk op een groep, zodat er altijd iemand mee kan kijken en/of luisteren.

Als er maar 1 pedagogisch medewerker op de groep is, wordt deze waar mogelijk ondersteund door stagiaires of vrijwilligsters. Het samenvoegen van groepen aan het begin en einde van de dag en de ramen tussen de groepen zorgen ervoor, dat een tweede persoon altijd mee kan kijken en/of luisteren.