045 528 21 85 info@kdvdebereboot.nl

Wat wij bieden

Veiligheid en Gezondheid

KDV de Bereboot

Een veilige en gezonde opvangomgeving staat centraal aan boord van de Bereboot en is een voorwaarde voor verantwoorde opvang waarin kinderen berefijn kunnen spelen en ontwikkelen.  

Er wordt gewerkt met een beleidsplan veiligheid en gezondheid dat continu in ontwikkeling is en waarin het afschermen van grote en omgaan met kleine risico’s benoemd worden en hoe we daarmee omgaan. Hieraan gekoppeld werken we met protocollen en een meldcode (kindermishandeling en huiselijk geweld) die tijdens team overleggen steeds opnieuw onder de aandacht worden gebracht. 

Het beleidsplan en de bijbehorende protocollen en meldcode zijn digitaal in te zien bij interesse. Hiervoor is een mailtje naar de teammanager voldoende.