045 528 21 85 info@kdvdebereboot.nl

Wat wij bieden

Pedagogisch beleidsplan

Missie en visie

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft hoe wij dagelijks zorg dragen voor een omgeving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. In dit plan staan onze missie en visie centraal.

De Bereboot-missie: berefijn spelen en groeien!

De opvang aan boord vindt plaats in een veilige setting die aansluit op de behoeften en belevingswereld van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, waarin zij worden uitgedaagd tot spelen, leren en ontdekken. De kinderen hebben toegang tot het materiaal dat hen aanspreekt en uitdaagt en uiteraard geschikt is om zelfstandig bij te kunnen. In combinatie met de veiligheid die geboden wordt door de vaste pedagogisch medewerkers kunnen zij zich maximaal welbevinden en komen tot spelbetrokkenheid. Veiligheid, geborgenheid, vertrouwen en aandacht voor het individu en de autonomie staan centraal.  

De Bereboot-visie: samen staan we beresterk!

Gedurende de opvang worden zorg en opvoeding gedeeld in een pedagogisch partnerschap, immers “it takes a village to raise a child”. Wij leren de kinderen in een andere setting kennen dan thuis en dat maakt dat onderling overleg en het delen van opvoedvragen onderdeel zijn van onze communicatie om het kind zo goed mogelijk te leren kennen. Korte lijnen middels mentorschap en de beschikbaarheid van de ouderapp Quebble zijn hier onderdeel van.

Het volledige pedagogisch beleidsplan is bij interesse digitaal in te zien.