045 528 21 85 info@kdvdebereboot.nl

Wat wij bieden

Pedagogisch beleidsplan

KDV de Bereboot

Het pedagogisch beleidsplan beschrijft hoe wij op De Bereboot zorg dragen voor een sociaal emotionele omgeving voor en optimale begeleiding van uw kind(eren). Het pedagogisch beleidsplan wordt dit jaar herschreven en is leidend voor ons dagelijks handelen. Dit is een proces dat we als team doorlopen. Aan het einde van het proces zal dit plan ter advisering aan de oudercommissie worden voorgelegd alvorens het naar alle ouders gecommuniceerd wordt.

Naast het pedagogisch beleidsplan houden wij graag rekening met de wensen van u en uw kind. Met name bij de kleinsten in onze opvang is het persoonlijk schema leidend.