045 528 21 85 info@kdvdebereboot.nl

Oudercommissie

Meepraten en -denken met de oudercommissie

De oudercommissie behartigt de belangen van u als ouder(s) en van uw kind(eren). De oudercommissie kan daarnaast advies geven over het gevoerde of te voeren beleid. Een voorbeeld van een adviesvraag aan de oudercommissie is de jaarlijks terugkerende tariefwijziging. Deze zal altijd eerst met de oudercommissie besproken worden voordat de uitkomst naar alle ouders gecommuniceerd wordt.

Alle ouders die opvang afnemen bij De Bereboot kunnen lid worden van de oudercommissie.

Contact

Hebt u vragen of wilt u deelnemen aan de oudercommissie? Neem dan contact op met de oudercommissie: oudercommissiekdvdebereboot@gmail.com.