045 528 21 85 info@kdvdebereboot.nl

Oudercommissie

Meepraten en -denken met de oudercommissie

 

De oudercommissie behartigt de belangen van u als ouder(s) en van uw kind(eren). De oudercommissie kan daarnaast advies geven over het gevoerde of te voeren beleid. Een voorbeeld van een adviesvraag aan de oudercommissie is de jaarlijks terugkerende tariefwijziging. Deze zal altijd eerst aan de oudercommissie worden voorgelegd voordat de uitkomst naar alle ouders gecommuniceerd wordt.

Maar ook het organiseren van activiteiten met de Bereboot samen of als oudercommissie op zich behoort tot de mogelijkheden om invulling te geven aan deze commissie. 

Alle ouders die opvang afnemen bij De Bereboot kunnen lid worden van de oudercommissie. 

 

Hebt u vragen of wilt u deelnemen aan de oudercommissie? Neem dan contact op met de oudercommissie: oudercommissiekdvdebereboot@gmail.com.