masthead-image

De Bereboot krijgt certificaat

11-04-2018 16:12

De Bereboot heeft het ‘Certificaat samen werken aan kwaliteit 2017’ gekregen. Dit certificaat wordt uitgereikt door de Geschillencommissie voor Kinderdopvangorganisaties en peuterspeelzalen als er gedurende een kalenderjaar geen geschillen tegen de betreffende organisatie ingediend zijn. Daar zijn we trots op!