045 528 21 85 info@kdvdebereboot.nl

Logopedische ondersteuning

Logopedische ondersteuning

KDV de Bereboot

Het is bekend dat een goede spraak- / taalontwikkeling op vroege leeftijd van groot belang is voor de totale ontwikkeling van het kind en ook voor het latere leerproces. Het tijdig opsporen en begeleiden van een spraak- / taalontwikkeling die niet naar verwachting verloopt, is daarom belangrijk. Wij volgen de spraak- en taalontwikkeling van uw kind op de voet. Met drie jaar wordt uw kind met uw goedkeuring gescreend en in samenwerking met een logopediste wordt gekeken of de ontwikkeling naar verwachting verloopt of dat extra ondersteuning wenselijk of nodig is.