Vol vertrouwen hebben we onze kinderen altijd aan de leidsters van De Bereboot overgedragen

Imke Consten

Aanmelding

U kunt uw kind aanmelden vanaf het moment dat u weet dat u in verwachting bent. We vangen kinderen op die tussen 6 weken en 4 jaar oud zijn. 

Neem contact op voor een afspraak voor kennismaking. Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u het aanmeldformulier om uw kind aan te melden. 

 

Kennismakingsgesprek

In dit gesprek maken we u wegwijs op De Bereboot en u kunt uw kind direct aanmelden 

U krijgt ook onze oudergids mee. Hierin vindt u praktische informatie over de opvang van uw kind bij ons kinderdagverblijf.

 

Plaatsingcontract

U ontvangt 2 maanden voor de eerste opvangdag een plaatsingscontract van ons. Hierin staat het uurtarief vermeld en de voorwaarden waar u en de Bereboot aan dienen te voldoen. Uiterlijk 1 maand voor de eerste opvangdag stuurt u het plaatsingscontract ondertekend terug naar ons. 

Tijdens het plaatsingsgesprek nemen we de laatste formaliteiten door en zetten we de punten op de “i”. Dan is alles gereed voor de plaatsing van uw kind!

 

Proefdraaien

Uw kind komt vóór de eerste opvangdag een paar uurtjes “oefenen”. Zo raakt uw kind spelenderwijs vertrouwd met de nieuwe omgeving! Wij stemmen het oefenen van het kind af op de behoefte van het kind. 

Is uw kind nog maar een paar weken oud? Ook dan kunt u uw kind voor de plaatsing een keer een paar uur achterlaten op de Bereboot, als u daar behoefte aan heeft.  

 

Beëindiging

De laatste dag van de maand dat uw kind 4 jaar wordt, eindigt automatisch het plaatsingscontract. Uw kind gaat vanaf dat moment naar de basisschool.

Wilt u het plaatsingscontract eerder beëindigen? Houdt u dan rekening met een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren en kan elke dag van de maand ingaan.