juli 2021 Edition
KDV de Bereboot Logo Basis_transparant_groot

Berebrief zomer 2021

Nu en na de zomer

De corona-maatregelen zijn afgenomen en dat vinden we ook aan boord van de Bereboot fijn...we kunnen jullie als ouders weer goed zien zonder die kapjes en we hoeven ook niet meer de hele tijd in de weer te zijn met de rode lamp. Er mogen meerdere ouders (wel nog steeds 1 per gezin) naar binnen mits de afstand van 1,5 m in de ontvangstruimte in acht genomen kan worden.
Het brengen en halen buiten de groepen blijven we hanteren omdat we hebben gemerkt dat dit voor de kinderen doorgaans fijner is. Ze worden niet gestoord in hun spel en kinderen die gevoelig zijn voor de komst van ouders, blijven vrolijk.
Hoe het na de zomer uitziet qua maatregelen zien we te zijner tijd en houden we jullie uiteraard van op de hoogte. We hebben steeds gewerkt volgens de richtlijnen van de overheid en door de overheid meest recent opgestelde beslisbomen en blijven dat ook doen. LINK BESLISBOOM

Personeelsnieuws

Onze stagiaire Mila heeft haar stage bij de baby's afgerond, zal in augustus als vakantiekracht meewerken aan boord en zal per 1 september haar stage voortzetten bij de peuters.
Per augustus heten we ook ook Sharon van den Heuvel, voormalig stagiaire, weer welkom aan boord. Zij zal als inval werkzaam zijn op beide groepen.


Na de zomer, om precies te zijn per 1 oktober, gaan we van start in een nieuwe teamsamenstelling, gewoon om ons scherp te houden en beresterk in ons vak te blijven. Dit gaat er als volgt uit zien:

Babygroep: Yvonne, Manon, Jacqueline, Suzanne Corver, Suzanne Rumpen
Peutergroep: Karin, Nancy, Geertje en Iris

Iris is al een poos niet aanwezig op de Bereboot vanwege ziekte door zwangerschap. We hopen van harte dat ze spoedig een omslagpunt mag meemaken en samen met ons van start kan na de zomer!

Spotlight!

Om nog eens een overzicht te hebben van wie er werken en hoe het eraan toe gaat op de Bereboot hebben we een filmpje voor jullie gemaakt van een dagje aan boord. Dit is vanaf vrijdag 30 juli te zien op de website achter de ouderlogin.


Berefijn

Petra Dols, jeugdverpleegkundige van de GGD, is sinds kort onze contactpersoon binnen de jeugdgezondheidszorg om mee te sparren, mochten we tegen opvoed- of ontwikkelvraagstukken aanlopen en input wensen. Uiteraard gebeurt het bespreken van individuele kinderen altijd pas na akkoord van ouders. Ook kunnen jullie haar rechtstreeks benaderen met vragen: 06-81889692.

Missie en Visie

Als team zijn we al enkele maanden bezig met het herschrijven van ons pedagogisch beleidsplan. Dit plan dient eens in de paar jaar herschreven te worden en dat is echt een teamproces dat tijd kost. Elk teamoverleg komt een stukje aan bod om er zo een geheel van te maken. Na de zomer ronden we het af en krijgt de oudercommissie dit plan met onze missie en visie ter inzage en hebben zij de mogelijkheid hierop te reageren. Hierna zal het gepubliceerd worden op de website en wordt het team en iedere medewerker afzonderlijk gecoacht op uitvoering van dit "berebeleid" en persoonlijke doelen.

Ruilbeleid en cadeau dagdelen

We hanteren een ruilbeleid als service naar ouders waarbij een gemiste dag door ziekte of vakantie binnen een maand (voor of na de gemiste dag) kan worden gecompenseerd mits wenselijk en haalbaar. We merken in de praktijk dat het veelal dezelfde ouders zijn die liefst elke dag gecompenseerd willen hebben en willen benadrukken dat het nog steeds een service betreft en geen recht. We kijken per aanvraag (een specifieke dag, ingediend op planning@kdvdebereboot.nl) of het mogelijk is gezien de groepssamenstelling, -omvang en personele bezetting. Als dit allemaal klopt, laten we weten of de gevraagde dag mogelijk is.

Naast deze service bieden we ook nog cadeau dagdelen per kind. Deze zijn terug te vinden op de contractgegevens en komen neer op 1 dagdeel per afgenomen dag op contract per jaar. Voor deze cadeau dagdelen geldt hetzelfde voor wat betreft aanvraag en haalbaarheid. De cadeau dagdelen kunnen worden ingezet tot 31-12-2021.

Ouder app

De Bereboot beschikt nu over een softwaresysteem om de planning goed te kunnen overzien. Dit is inmiddels volledig ingericht en zal na de zomer verder doorgevoerd worden naar de groepen. Daar kan de activiteit en aan- of afwezigheid van de kinderen worden bijgehouden op een Ipad om vervolgens ook met jullie als ouder via een app te gaan communiceren. Welke app jullie hiervoor kunnen downloaden en hoe dit in zijn werk gaat volgt na de zomer...

Berepraktisch

Willen jullie de reservekleding van de kinderen even nakijken en waar nodig aanvullen? We spelen meer met water in de zomer en dan is het heel erg fijn om iets droogs aan te kunnen trekken als we klaar zijn.
Ook willen we jullie vragen om in ieder geval de jasjes te voorzien van een naam of naamsticker om verwisselen van jasjes te voorkomen.

Wij wensen jullie een fijne zomer!

Tem KDV De bereboot

Feest aan boord

Dit waren onze jarigen...

April:
James P 2
Bram 2
Nola 3
Casper 3

Mei:
Rune H 1
Lune 1
Jasper 4

Juni:
Jonas 1
Lucas 1
Jeppe 1
Nine 1
Zoï en Fé 4
Mink 4

Juli:
Yaiden 2
Noah 2
James A 2
Ravi S 2
Loek 2
Mia 2


Welkom aan boord

Rune H
Suze
Owen
Fox
Otis
Joep
Jody
Cato

(Binnenkort) van boord

Jasper
Zoï en Fé
Jools
Carly
Nikki
Ravi S
Mink
Myrle
Giulia

Veel plezier op school of de nieuwe opvangplek!FOTO'S

Wekelijks worden foto's in het album op de website geplaatst om jullie een beetje te laten meegenieten van onze Bereboot-avonturen. Zie je een leuke foto die je wilt bewaren, sla deze dan meteen op. We proberen de albums actueel te houden en dat kan alleen door af en toe de oudere foto's te verwijderen.
kdv-de-bereboot-fotoalbum01
favicon