045 528 21 85 info@kdvdebereboot.nl

Kindvolgsysteem

Kindvolgsysteem

KDV de Bereboot

Met behulp van ons kindvolgsysteem Kijk! volgen wij de ontwikkeling van uw kind systematisch. Zo kunnen wij rekening houden met en inspelen op de individuele kenmerken van kinderen.

De pedagogisch medewerkers volgen en registreren de ontwikkeling van uw kind gedurende de hele periode dat uw kind aan boord van De Bereboot is. Uw kind krijgt bij de plaatsing een zogenaamd volgboekje. Daarin wordt met behulp van de methodiek Kijk! de ontwikkeling van uw kind op alle ontwikkelingsgebieden in kaart gebracht. Vanaf 1,5 jaar krijgt u jaarlijks een een verslag van de bevindingen aangeboden.